Skip to content
Data center

Konstant drifttid med säker reservkraftförsörjning

Säkerställ konstant drift av era datahallar

UNDVIK FÖRLUST AV DATA ELLER OMSÄTTNING

Som datahallsoperatör kan du ställas inför olika utmaningar kopplat till att säkerställa en pålitlig reservkraftförsörjning så som osäkerhet kring om nödkraftsystemet startar, oro över tillförlitlighet och tillgänglighet av systemet, regleringar och överensstämmelse, förståelse för komplexiteten i lösningen och behovet av att undvika förseningar.

Läs mer om vårt batterilagringsystem för energi (BESS) här
Att anta de huvudsakliga utmaningarna med att driva ett högpresterande datahallar

MAXIMAL EFFEKTIVITET OCH DRIFTTID

value | industry| constant uptime | data center
Konstant drifttid

Säkerställa att din infrastruktur och utrustning regelbundet underhålls och uppgraderas för att undvika driftstopp och fel som kan resultera i förlust av data eller omsättning.

value | industry | reliability | data center
Tillförlitlighet och tillgänglighet

Bibehålla höga nivåer av tillförlitlighet och tillgänglighet i syfte att minimera effekten av driftstopp för din verksamhet och dina kunder.

value | industry | maintenance and upgrades | data center
Underhåll och uppgraderingar

Säkerställa att din utrustning och infrastruktur underhålls och uppgraderas på rätt sätt för att minimera driftstopp och förebygga fel.

value | industry | resource allocation | data center
Resursallokering

Balansera behovet av investeringar i ny kritisk infrastruktur och teknologi med behovet att hålla dina befintliga tillgångar i drift.

value | industry | workforce management | data center
Arbetskraftshantering

Rekrytering och utbildning av kvalificerad arbetskraft med kompetens att driva och underhålla din komplexa och kritiska infrastruktur.

value | industry | regulation and compliance | data center
Reglering och överensstämmelse

Efterlevnad av statliga regleringar, branschstandarder och miljölagar samtidigt som verksamheten hålls effektiv och kostnadseffektiv.

 

value | industry | energy efficiency | data center
Energieffektivitet

Minimera energiförbrukningen och er driftskostnader.

 

value | industry| scalability | data center
Skalbarhet

Hantera utvidgningen av dina datahallar i syfte att tillgodose framtida tillväxt.

 

TJÄNSTEERBJUDANDEN

  • Fysiska säkerhetsåtgärder såsom begränsad åtkomstkontroll och övervakningskameror.
  • Nätverkssäkerhetsåtgärder såsom brandväggar, intrångsdetektion- och förebyggande system, samt kryptering av känsliga data.
  • Regelbundna programvaru- och maskinvaruuppgraderingar för att säkerställa att de senaste säkerhetspatcharna och uppdateringarna är installerade.
  • Regelmässig säkerhetskopiering och lagring av data på säkra, externa platser.
  • Omfattande plan för incidenthantering på plats i syfte att snabbt hantera eventuella säkerhetsincidenter.

Från design till underhåll – vi tar ett helhetsansvar

HELHETSLÖSNINGAR FOR DITT SYSTEMS LIVSCYKEL 

 

Genom hela skapelseprocessen och livscykeln tar vi ansvar för ditt system. Dina tekniska behov och krav utgör utgångspunkten för den lösning som vi skapar. Vårt mål är att säkerställa att ditt system fungerar smidigt och levererar maximalt värde över tid.

 

Vårt åtagande:

  • Designa och producera ett skräddarsytt system efter just dina behov
  • Säkerställa projektleverans i tid och inom budget
  • Tillhandahålla utbildning och underhållssupport
  • Föreslå förbättringar i syfte att förlänga systemets livscykel

Våra kunders upplevelser

BOS Power/Elektromatik är både professionella och kompetenta, vilket tillfört ett mervärde till våra leveranser. De har konsekvent uppvisat en konstruktiv och proaktiv inställning till installation och driftsättning av leveranserna samt haft ett flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt kopplat till de förändringar som uppstått längs vägen.

THOMAS HAMMER   |   TVEIT PROPERTY MANAGER OS-IX
Contact | BOS Power Solutions

Inte det du behövde hjälp med?

Svarade detta inte på dina frågor?