Skip to content
Contact | BOS Power Solutions

Att säkra drifttiden för ditt kraftsystem dygnet runt, året runt.

Behöver du support?

VI ÄR HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG

Du kan välja bland ett urval av standard- eller skräddarsydda serviceavtal för dina installationer inom ramen för leveransen. Få snabb tillgång till kritiska reservdelar, analysera din installation och få uppgraderingsrekommendationer genom att nyttja miljöservice och få hjälp med att uppdatera din styrenhet.

Kontakta vår kundsupport om du har några frågor, behöver mer information eller teknisk support.

TOUCH
Tommy Mähler Service & Spare parts Örnsköldsvik

t. 0660-728 07

e. tommy.maler@elektromatik.se

Tommy Mähler Service & Spare parts Örnsköldsvik
TOUCH
Jan-Erik Pålsson Service & Spare parts Halmstad

t. 0660-728 07

e. jan-erik.palsson@elektromatik.se

Jan-Erik Pålsson Service & Spare parts Halmstad
Säkerställ drifttiden för dina verksamheter.

VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV VÅR SERVICEAVDELNING

1

När du kontaktar vårt supportteam är vår prioritet att svara på ditt samtal eller mejl så snabbt som möjligt. Vi förstår att snabb support är avgörande för att lösa eventuella problem du kan uppleva.

2

Nästa steg är att snabbt identifiera dina specifika behov. Vi ställer riktade frågor för att förstå din situation och därefter bestämma hur vi bäst kan hjälpa dig.

3

Efter att ha identifierat dina behov ger vi ytterligare hjälp för antingen en nödsituation eller planerat servicebesök, en reservdel eller serviceavtal. Vi ger tydliga instruktioner och kommunicerar löpande, vilket säkerställer att du är fullt informerad och bekväm med nästa steg.

Service & Eftermarknad

DITT FÖRETAG KUNDE HA TILLGÅNG TILL...

10 SERVICESTATIONER I NORDEN
50 SPECIELLT UTBILDADE SERVICE-TEKNIKER
24/7/365 SUPPORT DYGNET RUNT

FAQ

Vi får många frågor och svarar gärna på dem. Nedan har vi samlat några av de vanligast förekommande frågorna som vi får. Om du ännu inte hittat svaret på just din fråga, tveka inte att höra av dig.
Förklaring av generatorns effektbetyg: PRP, LTP, ESP, COP

PRP – Prime Power definieras enligt ISO8528-1 som den maximala effektutgången som en generatoruppsättning kontinuerligt kan producera när den är ansluten till en variabel belastning under ett obegränsat antal timmar per år om underhållsintervall och förfaranden utförs enligt tillverkarens föreskrifter. En generatoruppsättning med prime-rating är begränsad till en genomsnittlig belastningsfaktor på 70 procent under 24 timmar, om inte annat anges av tillverkaren.

LTP – Limited Time Power definieras enligt ISO8528-1 som den maximala effektutgången som en generatoruppsättning kan producera under upp till 500 timmar per år om underhållsintervall och förfaranden utförs enligt tillverkarens föreskrifter.

ESP – Emergency Standby Power definieras enligt ISO8528-1 som den maximala effektutgången som en generatoruppsättning kan producera när den är ansluten till en variabel belastning under maximalt 200 timmar per år om underhållsintervall och förfaranden utförs enligt tillverkarens föreskrifter. En generatoruppsättning med ESP-rating är begränsad till en genomsnittlig belastningsfaktor på 70 procent under 24 timmar, om inte annat anges av tillverkaren.

COP – Continuous Power definieras enligt ISO8528-1 som den baslasteffektutgången som en generatoruppsättning kan producera vid en konstant belastning under ett obegränsat antal timmar per år, om underhållsintervall och förfaranden utförs enligt tillverkarens föreskrifter.

Avgasutsläpp

Enligt EU-lagstiftningen måste alla generatoruppsättningar som är föremål för förflyttning minst en gång per år och har en mekanisk effektutgång från motorn på högst 560 kW uppfylla kraven i EU:s utsläppsbestämmelser för Steg V. Om generatoruppsättningen inte är föremål för förflyttning, alla stationära generatoruppsättningar till exempel, behöver generatoruppsättningen inte uppfylla EU:s Steg V.

Bränsle, bränsleförbrukning och bränslesystem

Det mest använda bränslet i Sverige för reservkraft är miljödiesel HVO100. Om du ska använda någon annan typ av dieselbränsle för din reservkraft bör du kontrollera med leverantören om det bränslet är godkänt. Du kan uppleva effektförsämring och/eller förkortade serviceintervall.

Som en tumregel använder en generatoruppsättning 0,25 liter bränsle per timme och producerad elektrisk kW.

När du diskuterar det bränslesystem som du som kund vill installera med din reservkraft är det första att överväga de drifttimmar du behöver utan behov av påfyllning av bränsle.

Om du har en liten generatoruppsättning och/eller ett lågt antal drifttimmar som behövs, är det normalt tillräckligt att installera en dagsbränsletank inom rummet/containern. Om du har en större generatoruppsättning och/eller behöver ett högt antal drifttimmar rekommenderar vi att installera en dagsbränsletank och en extern bränsletank. Generatoruppsättningen är ansluten till dagsbränsletanken, som fylls från den externa bränsletanken. Påfyllning av dagsbränsletanken hanteras av ett bränsleöverföringspumpsystem. Vårt bränsleöverföringspumpsystem är utrustat med dubbla pumpar och ett styrsystem som gör systemet redundant. Normalt installeras alla våra bränsletankar med ett spilltråg eller dubbla väggar.

Ventilation och förbränningsluft

Generatoruppsättningen kräver större öppningar för ventilation och förbränningsluft än förväntat. En generatoruppsättning med en direktdriven fläkt och kylare monterad på basramen har utrustats med en tillräckligt stor fläkt för att producera tillräckligt med kylluft både för motorkylning och ventilation av värmeavvisning till rummet.

Mängden luft som fläkten blåser över kylaren plus mängden förbränningsluft som motorn behöver är den totala mängden luft som måste transporteras in i rummet/containern via luftintagsöppningarna.

Generellt när man beräknar de behövda öppningarna beräknar vi med en maximal hastighet över luftintagsgrillar och luckor inställda på 4 meter per sekund. Genom att inte överstiga luftfarten förhindrar du att snö, vatten och damm suger in i rummet/containern. Kom ihåg att justera dina siffror enligt flödesdämpningsspecifikationerna för grillarna. Normala grillar minskar den fria öppningen med 35 procent och en ljudisolerad grill minskar öppningen med 75 procent.

Utgångsluftsöppningen är normalt samma storlek som kylaren. Utgångsluften kan ha en högre luftfart vilket ger fördelen med mindre öppningar. Men det är alltid nödvändigt att beräkna baktrycket över fläkten. Om du har ett baktryck som är högre än vad som är godkänt av leverantören kan du uppleva en minskning av effektuttaget från generatoruppsättningen.

När du använder kylare med kylvätska med din generatoruppsättning är det viktigt att ha aspirationen för motorn i åtanke. Om du har en vattenkyld aspiration behöver du bara utrusta den kylkretsen med en kylare, men om du har en luftkyld aspiration kommer du troligen att behöva installera en värmeväxlare. En värmeväxlare kan behövas om avståndet och/eller lyfthöjden är för stor för motorns interna vattenpump.

Testning av generatoruppsättningen

Hur ofta och hur du testar din generatoruppsättning beror på vilken sorts lösning du har och vilken testfunktion du har tillgänglig. Vissa testfunktioner kan påverka din dagliga drift och begränsa dina möjligheter att testa din reservkraft.

Starttestet är det enklaste testet att utföra. Om du utför ett starttest kommer generatoruppsättningen att starta, men den kommer inte att styra några brytare eller ansluta generatoruppsättningen till lasten/nätet. Detta test kommer att säkerställa att din generatoruppsättning startar om det behövs och det kontrollerar den vanligaste källan till ett fel, vilket är batterierna. Eftersom du inte belastar generatoruppsättningen bör dessa tester endast utföras en gång i veckan och maximalt under några minuter.

Lastövertagstestet är ett test där generatoruppsättningen startar och om den är utrustad med synkronisering, kommer den att synkronisera med nätet och koppla bort den inkommande matningen från nätet. Generatoruppsättningen matar nu lasten. Detta test kommer att testa alla inblandade komponenter, som generatorbrytaren och huvudbrytaren, och eftersom generatoruppsättningen är belastad kommer den att nå normal driftstemperatur. Därmed kommer allt att testas och din dagliga verksamhet kommer troligen inte att påverkas. I parallell med nätet är nästan samma sak som ett lastövertagstest, men istället för att koppla bort den inkommande matningen stannar generatoruppsättningen i parallellt läge. Vid det här tillfället kan du justera effekten från generatoruppsättningen. Om generatoruppsättningen producerar mer effekt än vad lasten förbrukar kommer överflödig effekt att matas ut till nätet. Se till att informera nätägaren att du kommer att utföra testet eftersom du behöver godkännande från nätägaren.

Simulerat nätfel är det bästa testet att utföra om du kan tillåta ett kort strömavbrott på lasten. Testet initieras från styrsystemet, precis som alla andra tester och det kommer att simulera ett fel på de inkommande näten. Generatoruppsättningen kommer att starta, koppla bort den inkommande matningen från nätet och ansluta till lasten. Hela händelsekedjan kommer att vara exakt som vid ett verkligt nätfel.

Om du använder de ovan nämnda testerna och utför dina tester enligt de rekommenderade testintervallsinstruktioner som levereras med våra lösningar, kan du vara säker på att ditt system kommer att fungera när det behövs.

Styrsystemet

Styrsystemet är hjärnan i ditt reservkraftsystem. I automatiskt läge kommer styrsystemet att fungera som förväntat vid ett nätfel och i manuellt läge kan du kontrollera händelsekedjan. Idag är de flesta styrsystem baserade på en standardstyrenhet från en leverantör som har byggt och testat panelerna för att fungera som avsett. Det enda vi måste göra är att anpassa det för att passa kundens behov och krav.


När man skapar ett styrsystem är det viktigt för slutanvändaren att tydligt ange vilken typ av lösning de behöver och vilka funktioner och tester de behöver. Till exempel, behöver de automatisk start vid nätfel? Är det nödvändigt att synkronisera med nätet? Ska systemet kommunicera med ett BMS (Byggnadsövervakningssystem)?

Vänligen kontakta oss för ytterligare hjälp eller information.