Skip to content
Career-(3)_web

OM OSS

Vi stärker dina mest kritiska verksamheter

DIN LEVERANTÖR AV KOMPLETTA RESERVKRAFTS- & ENERGILAGRINGS-LÖSNINGAR

Med fokus på hållbarhet, kvalitet och tillförlitlighet tillhandahåller Elektromatik reservkraft- och energilagringssystem.

Vi hjälper kunder i Norden att säkra verksamhetskritiska samhällsfunktioner som datahallar, sjukhus, energiföretag, telekommunikation och industri.

Som systemintegratör och tjänsteleverantör tar vi hand om hela leveransen – från design, produktion och driftsättning till support och service.

Elektromatik har verksamhet i Örnsköldsvik och Halmstad och är en del av BOS Group.

Vår företagshistoria

SÅ BÖRJADE ÄVENTYRET

 

 
 • 1973 Founding

  1973 - BÖRJAN

  En liten grupp mekaniker grundade nödkraftsföretaget Mekanomatik med stöd från Jerzy Cederbaum, en talangfull entreprenör från Stockholm.

 • 1975 New Location

  1975

  Mekanomatik flyttar till Kavelvägen i Örnsköldsvik, vår nuvarande plats.

 • 1980 Elektromatik logo

  1980

  Mekanomatik ändrar sitt namn till Elektromatik Power Generation.

 • 2020 Elektromatik Logo

  2020

  Elektromatik går med i Bertel O. Power Solutions, en nordisk leverantör av marin framdrivning, kraftgenerering och energilagringssystem.
   

 • 2023 Eptech logo

  2023

  Eptech, en svensk specialist på nödkraft med bas i Halmstad, slås samman med Elektromatik och fortsätter sina verksamheter under ett namn.

ISO-certifieringar

VALITET OCH HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ

På Elektromatik är kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö grundstenarna i vår värdegrund. Vi tror på att leverera exceptionella produkter och tjänster samtidigt som vi skyddar miljön, liksom hälsan och säkerheten för vår viktigaste tillgång – våra medarbetare.
 
ISO 9001: KVALITETSHANTERING

Vårt kvalitetshanteringssystem hjälper oss att upprätthålla de högsta standarderna och kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar samt uppfylla våra kvalitetsmål på ett systematiskt sätt i vår dagliga verksamhet. Elektromatik är certifierade enligt standarden ISO 9001:2015 och certifikatet är ett bevis på att vi har, upprätthåller och kontinuerligt utvecklar ett ledningssystem som säkerställer att vi alltid uppfyller dina krav och förväntningar på våra produkter och lösningar.
 
Hälsa, säkerhet och miljö för våra anställda


Vi erbjuder en säker, hälsosam och miljövänlig arbetsplats för våra medarbetare. Vår hälsoskydds- och säkerhetspolicy innehåller riktlinjer som syftar till att höja medvetenheten hos alla medarbetare. Den säkerställer också att vi uppfyller officiella krav för säker drift i enlighet med lagar och förordningar. Våra medarbetare deltar aktivt i att säkerställa efterlevnaden av hälsa, säkerhet och miljö i sitt dagliga arbete.

ISO 14001: MILJÖHANTERING På Elektromatik fokuserar vi på att minska vår miljöpåverkan genom att kontrollera utsläpp, hantera kemikalier ansvarsfullt, separera avfall vid källan och återvinna i största möjliga mån samt att säkerställa att våra affärer är så miljövänliga som möjligt. Av den anledningen har har vi tagit steget att certifiera vårt miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001:2015.

Business Ethics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas quis lobortis diam. Vivamus viverra quam leo, eget porta nulla tristique at. Proin condimentum nisi eu libero lacinia viverra. Integer dolor lorem, aliquet vel consequat quis, fringilla a turpis. Vivamus eget nunc et ipsum ultricies faucibus. Integer dignissim eget massa ac dignissim. Aenean congue libero dolor, ut cursus velit feugiat fringilla. Vivamus id maximus purus. Cras dapibus massa mollis nisi porta, vel gravida ligula gravida. Ut sagittis sed turpis sit amet bibendum.

Anti-Mutmjukande- och Korruptionspolicy

HÖG STANDARD FÖR AFFÄRSETIK I ÖVERENSSTÄMMELSE MED ANTI-MUTORLAGSTIFTNING

 • Vi har nolltolerans mot korruption och mutor
 • Vi ger inte, erbjuder, begär, godkänner eller accepterar, direkt eller indirekt, något som kan eller kan uppfattas som en muta
 • Vi tilldelar resurser, lämpliga system och anmälningskrav för att säkerställa korrekt genomförande och tillämpning av anti-mutepolitiken
 • Vi registrerar och åtgärdar incidenter vid misstanke om brott mot vår antimutpolicy, eller får ett erbjudande eller förfrågan från en tredje part som är eller uppfattas som ett försök till muta
 • Vi tar stöd av varandra i de fall vi är osäkra på en situation
 • Vi arbetar proaktivt för att identifiera och lösa eventuella mutsituationer
 • Vi dokumenterar alla incidenter av mutor och rapporterar enligt krav och definitioner
 • Vi klassificerar och utreder alla överträdelser av våra antimutregler enligt vedertagen allvarlighetsgrad
 • Vi accepterar inte överträdelser av vår anti-korruptionspolicy. Sådana fall kan leda till disciplinära åtgärder
Work at BOS Power | Securing Reliable Operations | Power Generation | Marine | Inovations

VILL DU BLI EN DEL AV VÅRT TEAM?

Bli en del av vår framgångshistoria och bidra till innovationer som säkrar affärskritiska verksamheter.