Skip to content
References_banner

Referenser

Läs om hur våra kunder har säkrat en pålitlig drift och maximal drifttid med lösningar för kraftproduktion och energilagring.

LÄS MER
Vattenfall Distribution Elektromatik säkrar drift 24/7 för Vattenfall med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Boliden IT, Sweden Elektromatik säkrar drift 24/7 för Boliden IT, Sverige med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Sthlm New Elektromatik säkrar 24/7 för Sthlm New, Sverige med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Skanska European Spallation Source Elektromatik säkrar drift 24/7 för Skanska European Spallation Source med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Norsaverken Elektromatik säkrar drift 24/7 för Norsaverken med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
ABB HVDC Ertsmyra, Sweden Elektromatik säkrar drift 24/7 för ABB HVDC Ertsmyra med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Uniper Lövön Elektromatik säkrar drift 24/7 för Uniper Lövön med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
European Center for Disease Control in Stockholm Elektromatik säkrar drift 24/7 för Disease Control i Sverige med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Norrskog, Sweden Elektromatik säkrar drift 24/7 för European Center for Norskogg, Sverige med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Vattenfall Kilforsen, Sweden Elektromatik säkrar drift 24/7 för Vattenfall Kilforsen, Sverige med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Vattenfall Ritsem, Sweden Elektromatik säkrar drift 24/7 för Vattenfall Ritsem, Sverige med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Sunderbyn Hospital, Sweden Elektromatik säkrar drift 24/7 för Sunderbyn Hospital, Sverige med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Vattenfall Elektromatik säkrar drift 24/7 för Vattenfall Hydro Power Plant, Sverige med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Siemens Gorzow, Poland Elektromatik säkrar drift 24/7 för Siemens Gorzow, Polen med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Facebook Elektromatik säkrar drift 24/7 för European Center for Facebook LLA1, Sverige med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Trollies for mining and forestry Elektromatik säkrar drift 24/7 för trolleys för gruv- och skogsarbete, Sverige med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
PJ Jonsson & Söner Elektromatik säkrar drift 24/7 för PJ Jonsson & Söner, Sverige med reservkraftslösning LÄS MER
LÄS MER
Senja Säker kraftförsörjning för den norska samhället med batterilagringsystem för energi LÄS MER