Skip to content
Service and Support

SÄKRA DRIFTTIDEN FÖR DITT KRAFTSYSTEM 24/7/365

Service och eftermarknad | Kraftproduktion och energilagring

PÅLITLIGA KRAFTSYSTEM FÖR OAVBRUTEN DRIFT

Att säkerställa maximal drifttid för ditt kraftsystem är avgörande för din verksamhet. Med vårt omfattande utbud av tjänster kan du minimera störningar i din verksamhet och smidigt hålla din utrustning igång.

Genom hela livscykeln för ditt system kan du lita på vårt nordiska team av speciellt utbildade servicetekniker tar ansvar så att du tryggt kan fokusera på din kärnverksamhet.

Fördelar:

 • Förbättrad tillförlitlighet
 • Minskade underhållskostnader
 • Ökad produktivitet
 • Optimerad prestanda  
Support | BOS Power Solutions

BEHOV AV SUPPORT?

Vi är här för dig. Om du har ett serviceavtal har du tillgång till vår support dygnet runt, alla dagar i veckan. 

Anpassade underhållsplaner för ditt system

SERVICEAVTAL

Du kan välja mellan ett urval av standard- eller skräddarsydda serviceavtal för dina installationer inom ramen för leveransområdet. Våra avtal är baserade på idealiska underhållsplaner för ditt system och kan anpassas för att passa dina specifika behov.

Mycket kompetenta tekniker utför bearbetning och renovering av motorkomponenter från mindre reparationer till komplett renovering av komponenter.

Fördelar:

 • Kort svarstid
 • Säkrad drifttid för ditt system
 • Ökad tillgänglighet för ditt system
 • Snabb och enkel tillgång till reservdelar
Supportavtal

Som en del i serviceavtalet kan du också välja ett supportavtal som säkerställer att våra erfarna servicetekniker kommer att stödja dig vid fel eller driftstopp.

Ett supportavtal kan omfatta både fjärr- och platsbaserad support 24/7/365 och baseras på specifika servicenivåer, såsom svarstid, som uppfyller dina krav. Med ett omfattande nätverk av servicetekniker i Norden finns vi alltid tillgängliga för att hjälpa dig.

Systemoptimering:

Vid strömavbrott eller nödsituationer tillhandahåller våra skickliga fälttekniker platsbaserad service och underhåll för dina kraftsystem för att säkerställa deras optimala funktion och tillgänglighet.

Vi erbjuder olika tjänster inklusive:

 • Systemuppgraderingar: Om ditt system behöver en uppgradering eller inte presterar effektivt kan vi rekommendera uppgraderingar för att förbättra dess prestanda eller öka dess kapacitet.
 • Akutinsats, diagnos och reparation: Vid strömavbrott eller andra akuta situationer kommer våra fälttekniker snabbt vara på plats, diagnostisera problemet och återställa ditt system så snart som möjligt.
 • Utbildning och rådgivning: Vi erbjuder utbildning om hur man använder och underhåller sina system samt ger råd om bästa praxis för att hålla systemen i utmärkt skick.
Reservdelar

TILLGÅNG TILL KRITISKA KOMPONENTER

Snabb tillgång till reservdelar är avgörande för att hålla ditt system igång. Våra nordiska lager med nära marknadstillgångar gör att vi kan tillhandahålla standarddelar inom timmar och specialdelar inom dagar.

Som distributör av mtu är vårt lager online med mtus globala nätverk av reservdelar och kan normalt sett skickas inom en dag.

Du har möjlighet att antingen köpa reservdelar i förväg eller teckna ett serviceavtal. Om du har ett serviceavtal hanterar vi reservdelarna och levererar dem till dig inom en överenskommen svarstid.

Fördelar:

 • Ökad drifttid och tillgänglighet för ditt system
 • Minskad risk för kostsamma avbrott
 • Minskad komplexitet och kostnader i din leveranskedja
 • Specialiserat tekniskt stöd

KONTROLLUTRUSTNING

I många länder har elnätet hög tillförlitlighet och många av de generatoraggregat som är installerade som reservkraft har få drifttimmar, även om hela generatoraggregatet är gammalt. Motorn och generatorn, om de sköts ordentligt, har förmodligen ganska många år kvar, men kontrollutrustningen kan kännas som om de är föråldrade och det kan även vara svårt att hitta reservdelar.
 
Att uppdatera din utrustning kan vara en stor investering, särskilt när det mesta av utrustningen fortfarande fungerar som det ska. Därför ser vi ofta att slutanvändare efterfrågar en uppdatering av styrsystemet och därmed förlänger livslängden för hela reservkraftslösningen.
 
Elektromatik kan hjälpa dig som kund med både standardiserade eller anpassade lösningar som ett alternativ för en uppdatering av kontrollutrustningen för din reservkraft. Vår personal är specialiserade på många av dagens vanliga lösningar för kontrollutrustning och vi står redo att hjälpa dig att uppdatera din kontrollutrustning.

Control-system_web

 

Miljöservice

Hållbar service för reservkraftsystem

Vi förlänger livslängden på ert reservkraftsystem genom uppgraderingar och moderniseringar, baserat på detaljerade analyser och ett proaktivt underhållsarbete.

FÖRLÄNG LIVSLÄNGDEN OCH FÖRBÄTTRA MILJÖPRESTANDAN

Regelbundet förebyggande underhåll är avgörande för att säkerställa systemets tillförlitlighet och livslängd, samtidigt som långsiktiga kostnader minimeras. Med vår specialiserade service kan du bibehålla och förbättra prestandan och hållbarheten hos era reservkraftsystem.

Omfattande servicerapport

Vår servicetjänst inkluderar en noggrann analys av er anläggning. Vi redogör för systemets aktuella skick och identifierar förbättringsområden. Baserat på denna analys tillhandahåller vi en detaljerad rapport med rekommendationer för uppgraderingar och moderniseringar. Denna process säkerställer att ert system uppfyller aktuella miljöstandarder.

Varför vår servicetjänst?

Genom att välja vår servicetjänst säkerställer du en effektiv och hållbar drift av ditt reservkraftsystem.

De främsta fördelarna:

 • Minskade utsläpp: Vår tjänst bidrar till att minska utsläppen från era reservkraftsystem med upp till 40 procent, vilket bidrar till en renare miljö.
 • Förlängd livslängd: Genom regelbundet underhåll och riktade uppgraderingar förlänger vi drifttiden för era generatorinstallationer med upp till 50 procent, vilket ger en långsiktig tillförlitlighet.
 • Ökad tillförlitlighet: Vår omfattande analys och förebyggande underhåll säkerställer att ert system är pålitligt och fungerar optimalt när du behöver det mest, vilket minskar oväntade fel med upp till 30 procent.
 • Förbättrad operativ effektivitet: Uppgraderingar och moderniseringar baserade på våra rekommendationer kan förbättra den övergripande effektiviteten hos era reservkraftsystem med upp till 20 procent.
Vår servicetjänst innefattar
 • Inledande bedömning: Vi genomför en inledande bedömning av era reservkraftsystem för att förstå dess nuvarande tillstånd och identifiera potentiella förbättringsområden.
 • Djupgående analys: Våra experter utför en detaljerad analys av systemet, granskar alla kritiska komponenter och deras prestanda.
 • Servicerapport: Baserat på vår analys får ni en omfattande servicerapport som inkluderar rekommendationer för uppgraderingar och moderniseringsplaner.
 • Genomförande av uppgraderingar: Vi arbetar nära er för att implementera de rekommenderade uppgraderingarna och säkerställa minimala störningar i verksamheten.
 • Löpande underhåll och övervakning: Efter uppgraderingarna tillhandahåller vi regelbundet underhåll och övervakningstjänster i syfte att säkerställa att ert system förblir effektivt och miljövänligt.
Fördelar

Det proaktiva underhållet genom vår servicetjänst erbjuder många fördelar:

 • Kostnadsbesparingar: Genom att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de blir större kan du spara avsevärt på reparations- och ersättningskostnader, vilket minskar underhållsutgifterna med upp till 25 procent.
 • Överensstämmelse med regelverk: Vår tjänst säkerställer att era reservkraftsystem följer de senaste miljöföreskrifterna och standarderna.
 • Förbättrad prestanda: Regelbundna uppgraderingar och underhåll håller era system på toppnivå, vilket minskar risken för oväntade fel.
 • Hållbarhet: Vårt fokus på hållbara metoder innebär att era reservkraftsystem bidrar positivt till miljön och överensstämmer med era hållbarhetsmål.
Uppnå högre effektivitet och sinnesro

Genom att investera i vår servicetjänst för reservkraftsystem säkerställer ni en långsiktig tillförlitlighet samt hållbarhet, vilket förlänger livslängden på era installationer och förbättrar deras miljöprestanda. Detta leder till större effektivitet och sinnesro samtidigt som ni förbereder era system för framtida standarder och ger er konkurrensfördel.

FAQ

Vi får många frågor och svarar gärna på dem. Nedan har vi samlat några av de vanligast förekommande frågorna som vi får. Om du ännu inte hittat svaret på just din fråga, tveka inte att höra av dig.

FÖRKLARING AV GENERATORNS EFFEKTBETYG: PRP, LTP, ESP, COP

PRP – Prime Power definieras enligt ISO8528-1 som den maximala effektutgången som en generatoruppsättning kontinuerligt kan producera när den är ansluten till en variabel belastning under ett obegränsat antal timmar per år om underhållsintervall och förfaranden utförs enligt tillverkarens föreskrifter. En generatoruppsättning med prime-rating är begränsad till en genomsnittlig belastningsfaktor på 70 procent under 24 timmar, om inte annat anges av tillverkaren.


LTP – Limited Time Power definieras enligt ISO8528-1 som den maximala effektutgången som en generatoruppsättning kan producera under upp till 500 timmar per år om underhållsintervall och förfaranden utförs enligt tillverkarens föreskrifter.

ESP – Emergency Standby Power definieras enligt ISO8528-1 som den maximala effektutgången som en generatoruppsättning kan producera när den är ansluten till en variabel belastning under maximalt 200 timmar per år om underhållsintervall och förfaranden utförs enligt tillverkarens föreskrifter. En generatoruppsättning med ESP-rating är begränsad till en genomsnittlig belastningsfaktor på 70 procent under 24 timmar, om inte annat anges av tillverkaren.

COP – Continuous Power definieras enligt ISO8528-1 som den baslasteffektutgången som en generatoruppsättning kan producera vid en konstant belastning under ett obegränsat antal timmar per år, om underhållsintervall och förfaranden utförs enligt tillverkarens föreskrifter.

AVGASUTSLÄPP

Enligt EU-lagstiftningen måste alla generatoruppsättningar som är föremål för förflyttning minst en gång per år och har en mekanisk effektutgång från motorn på högst 560 kW uppfylla kraven i EU:s utsläppsbestämmelser för Steg V. Om generatoruppsättningen inte är föremål för förflyttning, alla stationära generatoruppsättningar till exempel, behöver generatoruppsättningen inte uppfylla EU:s Steg V.

BRÄNSLE, BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH BRÄNSLESYSTEM

Det mest använda bränslet i Sverige för reservkraft är miljödiesel HVO100. Om du ska använda någon annan typ av dieselbränsle för din reservkraft bör du kontrollera med leverantören om det bränslet är godkänt. Du kan uppleva effektförsämring och/eller förkortade serviceintervall. 


Som en tumregel använder en generatoruppsättning 0,25 liter bränsle per timme och producerad elektrisk kW. När du diskuterar det bränslesystem som du som kund vill installera med din reservkraft är det första att överväga de drifttimmar du behöver utan behov av påfyllning av bränsle. 


Om du har en liten generatoruppsättning och/eller ett lågt antal drifttimmar som behövs, är det normalt tillräckligt att installera en dagsbränsletank inom rummet/containern. Om du har en större generatoruppsättning och/eller behöver ett högt antal drifttimmar rekommenderar vi att installera en dagsbränsletank och en extern bränsletank. Generatoruppsättningen är ansluten till dagsbränsletanken, som fylls från den externa bränsletanken. Påfyllning av dagsbränsletanken hanteras av ett bränsleöverföringspumpsystem. Vårt bränsleöverföringspumpsystem är utrustat med dubbla pumpar och ett styrsystem som gör systemet redundant. Normalt installeras alla våra bränsletankar med ett spilltråg eller dubbla väggar. 

VENTILATION OCH FÖRBRÄNNINGSLUFT

Generatoruppsättningen kräver större öppningar för ventilation och förbränningsluft än förväntat. En generatoruppsättning med en direktdriven fläkt och kylare monterad på basramen har utrustats med en tillräckligt stor fläkt för att producera tillräckligt med kylluft både för motorkylning och ventilation av värmeavvisning till rummet. 

Mängden luft som fläkten blåser över kylaren plus mängden förbränningsluft som motorn behöver är den totala mängden luft som måste transporteras in i rummet/containern via luftintagsöppningarna. 

Generellt när man beräknar de behövda öppningarna beräknar vi med en maximal hastighet över luftintagsgrillar och luckor inställda på 4 meter per sekund. Genom att inte överstiga luftfarten förhindrar du att snö, vatten och damm suger in i rummet/containern. Kom ihåg att justera dina siffror enligt flödesdämpningsspecifikationerna för grillarna. Normala grillar minskar den fria öppningen med 35 procent och en ljudisolerad grill minskar öppningen med 75 procent. 

Utgångsluftsöppningen är normalt samma storlek som kylaren. Utgångsluften kan ha en högre luftfart vilket ger fördelen med mindre öppningar. Men det är alltid nödvändigt att beräkna baktrycket över fläkten. Om du har ett baktryck som är högre än vad som är godkänt av leverantören kan du uppleva en minskning av effektuttaget från generatoruppsättningen. 

När du använder kylare med kylvätska med din generatoruppsättning är det viktigt att ha aspirationen för motorn i åtanke. Om du har en vattenkyld aspiration behöver du bara utrusta den kylkretsen med en kylare, men om du har en luftkyld aspiration kommer du troligen att behöva installera en värmeväxlare. En värmeväxlare kan behövas om avståndet och/eller lyfthöjden är för stor för motorns interna vattenpump.

TESTNING AV GENERATORUPPSÄTTNINGEN

Hur ofta och hur du testar din generatoruppsättning beror på vilken sorts lösning du har och vilken testfunktion du har tillgänglig. Vissa testfunktioner kan påverka din dagliga drift och begränsa dina möjligheter att testa din reservkraft. Starttestet är det enklaste testet att utföra. Om du utför ett starttest kommer generatoruppsättningen att starta, men den kommer inte att styra några brytare eller ansluta generatoruppsättningen till lasten/nätet. Detta test kommer att säkerställa att din generatoruppsättning startar om det behövs och det kontrollerar den vanligaste källan till ett fel, vilket är batterierna. Eftersom du inte belastar generatoruppsättningen bör dessa tester endast utföras en gång i veckan och maximalt under några minuter. 


Lastövertagstestet är ett test där generatoruppsättningen startar och om den är utrustad med synkronisering, kommer den att synkronisera med nätet och koppla bort den inkommande matningen från nätet. Generatoruppsättningen matar nu lasten. Detta test kommer att testa alla inblandade komponenter, som generatorbrytaren och huvudbrytaren, och eftersom generatoruppsättningen är belastad kommer den att nå normal driftstemperatur. Därmed kommer allt att testas och din dagliga verksamhet kommer troligen inte att påverkas. I parallell med nätet är nästan samma sak som ett lastövertagstest, men istället för att koppla bort den inkommande matningen stannar generatoruppsättningen i parallellt läge. Vid det här tillfället kan du justera effekten från generatoruppsättningen. Om generatoruppsättningen producerar mer effekt än vad lasten förbrukar kommer överflödig effekt att matas ut till nätet. Se till att informera nätägaren att du kommer att utföra testet eftersom du behöver godkännande från nätägaren. 


Simulerat nätfel är det bästa testet att utföra om du kan tillåta ett kort strömavbrott på lasten. Testet initieras från styrsystemet, precis som alla andra tester och det kommer att simulera ett fel på de inkommande näten. Generatoruppsättningen kommer att starta, koppla bort den inkommande matningen från nätet och ansluta till lasten. Hela händelsekedjan kommer att vara exakt som vid ett verkligt nätfel. 


Om du använder de ovan nämnda testerna och utför dina tester enligt de rekommenderade testintervallsinstruktioner som levereras med våra lösningar, kan du vara säker på att ditt system kommer att fungera när det behövs.

STYRSYSTEMET

Styrsystemet är hjärnan i ditt reservkraftsystem. I automatiskt läge kommer styrsystemet att fungera som förväntat vid ett nätfel och i manuellt läge kan du kontrollera händelsekedjan. Idag är de flesta styrsystem baserade på en standardstyrenhet från en leverantör som har byggt och testat panelerna för att fungera som avsett. Det enda vi måste göra är att anpassa det för att passa kundens behov och krav.


När man skapar ett styrsystem är det viktigt för slutanvändaren att tydligt ange vilken typ av lösning de behöver och vilka funktioner och tester de behöver. Till exempel, behöver de automatisk start vid nätfel? Är det nödvändigt att synkronisera med nätet? Ska systemet kommunicera med ett BMS (Byggnadsövervakningssystem)?

Vänligen kontakta oss för ytterligare hjälp eller information.

Kom i kontakt med oss redan idag

KONTAKTA VÅRA SPECIALISTER

TOUCH
Tommy Mäler Service & Spare parts Örnsköldsvik

t. +46 660 72 807

e. tommy.maler@elektromatik.se

Tommy Mäler Service & Spare parts Örnsköldsvik
TOUCH
Jan-Erik Pålsson Sales Parts and Service Halmstad

t. +46 660 72 807

e. jan-erik.palsson@elektromatik.se

Jan-Erik Pålsson Sales Parts and Service Halmstad

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Behöver du information om våra allmänna villkor och försäljningsvillkor för våra produkter och tjänster?

Contact

VAR DET INTE DET DU BEHÖVDE HJÄLP MED?

Besvarade inte den här sidan dina frågor?