Skip to content
Process Industry

TILLFÖRLITLIG RESERVKRAFT OCH ENERGILAGRING NÄR DU BEHÖVER DET

Säkerställ att dina anläggningar fungerar kontinuerligt.

MINIMERA INVERKAN AV DRIFTAVBROTT

Som driftansvarig inom processindustrin står du inför olika utmaningar relaterade till att säkerställa en tillförlitlig reservkraftförsörjning.

Detta kan innefatta osäkerhet kring start av reservkraftsystemet, oro över systemets tillförlitlighet och tillgänglighet, reglering och efterlevnad, förståelse för lösningens komplexitet samt behovet av att undvika förseningar.

Läs mer om vårt batterilagringssystem (BESS) här.
Anta de viktigaste utmaningarna kopplat till driften av ett högpresterande datahallar

MAXIMAL EFFEKTIVITET OCH DRIFTTID

value | industry| constant uptime | data center
Konstant drifttid

Säkerställa att din infrastruktur och utrustning regelbundet underhålls och uppgraderas för att undvika driftstörningar och fel som kan resultera i förlust av data eller intäkter.

value | industry | reliability | data center
Tillförlitlighet och tillgänglighet

Bibehålla höga nivåer av tillförlitlighet och tillgänglighet i syfte att minimera effekterna av driftavbrott för din verksamhet och för dina kunder.

 

value | technology | resource allocation | power generation
Resursallokering

Balansera behovet av investeringar i ny, kritisk infrastruktur och teknik, med behovet att hålla befintliga tillgångar i drift.

value | technology | secured compliance | power generation
Reglering och efterlevnad

Följa regleringar, branschstandarder och miljölagar samtidigt som verksamheten hålls effektiv och kostnadseffektiv.

 

value | industry | workforce management | data center
Arbetsstyrnings- hantering

Rekrytera, utbilda och behålla kvalificerad arbetsstyrka som är kapabla att driva och underhålla den kritiska infrastrukturen.

value | technology | high efficiency | power generation
ENERGIEFFEKTIVITET

Integration av nya, hållbara digitaliserade teknologier i syfte att öka effektiviteten och konkurrenskraften.

value | technology | marine | full life cycle support | propulsion systems
Säkerhet och riskhantering

Säkerhet och riskhantering i en potentiellt farlig miljö.

TJÄNSTEERBJUDANDE

Du kan säkerställa kontinuerlig drift i dina produktionsanläggningar med flertalet åtgärder såsom:

  • Säkerhet och riskhantering
  • Hantering av leveranskedjan och logistik
  • Underhåll och tillgångshantering
  • Kvalitetskontroll och kontinuerlig förbättring
  • Datahantering och analys

Från design till underhåll – vi tar ett helhetsansvar

SLUT TIL SLUT-LÖSNINGAR FÖR DITT SYSTEMS LIVSCYKEL

Genom hela skapandeprocessen och livscykeln kan du räkna med att vi tar ansvar för ditt system. Dina tekniska behov och krav är utgångspunkten för den lösning vi skapar. Vårt mål är att säkerställa att ditt system fungerar smidigt och levererar maximalt värde över tid.

Vårt åtagande:

  • Designa och producera ett skräddarsytt system efter just dina behov
  • Säkerställa projektleverans i tid och inom budget
  • Tillhandahålla utbildning och underhållssupport
  • Föreslå förbättringar i syfte att förlänga systemets livscykel

 

Våra kunders upplevelser

BOS Power/Elektromatik är både professionella och kompetenta, vilket tillfört ett mervärde till våra leveranser. De har konsekvent uppvisat en konstruktiv och proaktiv inställning till installation och driftsättning av leveranserna samt haft ett flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt kopplat till de förändringar som uppstått längs vägen.

THOMAS HAMMER TVEIT  |  PROPERTY MANAGER OS-IX  |  BULK INFRASTRUCTURE AS

Contact | BOS Power Solutions

Inte det du behövde hjälp med?

Svarade detta inte på dina frågor?