Skip to content
Critical Infrastructure and Energy Supply

SOLIDA OCH PÅLITLIGA RESERVKRAFTSLÖSNINGAR

Säkerställ kontinuerlig drift av dina anläggningar.

HÅLL DINA SYSTEM OCH TILLGÅNGAR I DRIFT

Oavsett om du arbetar inom energiförsörjning, telekommunikation, sjukvård, transport, bank, försvar eller andra branscher med en kritisk infrastruktur och energiförsörjning kan du möta flera utmaningar relaterade till att säkerställa tillförlitlig reservkraft.

Detta kan inkludera osäkerhet kring start av reservkraftsystemet, oro över systemets tillförlitlighet och tillgänglighet, regleringar, efterlevnad, förståelse för lösningens komplexitet samt behovet av att undvika förseningar.

Läs mer om vårt batterilagringssystem (BESS) här.
 
Anta de viktigaste utmaningarna med att driva ett högpresterande serverhallar

MAXIMAL EFFEKTIVITET OCH DRIFTTID

value | industry| constant uptime | data center
Konstant drifttid

Säkerställa att din infrastruktur och utrustning regelbundet underhålls och uppgraderas för att undvika driftstörningar och fel som kan resultera i förlust av data eller intäkter.

 

value | industry | reliability | data center
Tillförlitlighet och tillgänglighet

Upprätthålla höga nivåer av tillförlitlighet och tillgänglighet för att minimera effekterna av driftavbrott för din verksamhet eller för dina kunder.

 

value | technology | resource allocation | power generation
Resursallokering

Balansera behovet av investeringar i ny, kritisk infrastruktur och teknik, med behovet att hålla befintliga tillgångar i drift.

value | technology | maintenance and upgrades | power generation
Uppdaterad teknologi

Integrera nya teknologier, såsom förnybara energikällor, i befintliga system.

value | industry | workforce management | data center
Arbetsstyrning

Rekrytera, utbilda och behålla kvalificerad arbetsstyrka som är kapabla att driva och underhålla den kritiska infrastrukturen.

value | technology | workforce management | power generation
Regler och efterlevnad

Följa regleringar, branschstandarder och miljölagar samtidigt som verksamheten hålls effektiv och kostnadseffektiv.

 

value | technology | seamless integration | power generation
Sömlös integration

Hantera beroendeförhållanden och säkerställande av sömlös integration med andra system för kritisk infrastruktur.

TJÄNSTEERBJUDANDEN

Kontinuerlig drift av kritisk infrastruktur och energiförsörjningsfunktioner utförs genom att:

  • Säkerställa säkerhet och skydd mot fysiska och cyberhot
  • Reagera på och återhämta sig från nödsituationer, inklusive naturkatastrofer och systemfel
  • Hantera beroendeförhållanden och säkerställa sömlös integration med andra system för kritisk infrastruktur
  • Optimera resursanvändningen

Från design till underhåll – vi tar ett helhetsansvar

Helhetslösningar for systemets livscykel

Genom hela skapelseprocessen och livscykeln kan du räkna med att vi tar ansvar för ditt system. Dina tekniska behov och krav är utgångspunkten för den lösning vi skapar. Vårt mål är att säkerställa att ditt system fungerar smidigt och levererar maximalt värde över tid.

 

Vårt åtagande:

  • Designa och producera ett skräddarsytt system efter just dina behov
  • Säkerställa projektleverans i tid och inom budget
  • Tillhandahålla utbildning och underhållssupport
  • Föreslå förbättringar i syfte att förlänga systemets livscykel

Våra kunders upplevelser

BOS Power/Elektromatik är både professionella och kompetenta, vilket tillfört ett mervärde till våra leveranser. De har konsekvent uppvisat en konstruktiv och proaktiv inställning till installation och driftsättning av leveranserna samt haft ett flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt kopplat till de förändringar som uppstått längs vägen.

THOMAS HAMMER TVEIT  |  PROPERTY MANAGER OS-IX  |  BULK INFRASTRUCTURE AS

Contact | BOS Power Solutions

Inte det du behövde hjälp med?

Svarade detta inte på dina frågor?